Polityka prywatności

Dane osobowe podawane przez Ciebie podczas korzystania ze sklepu internetowego e-Fizmat oraz innych stron, których właścicielem jest firma Fizmat są przetwarzane przez Wiesława Zajiczka, prowadzącego działalność gospodarczą „Fizmat Wiesław Zajiczek”, ul. Komorowskich 19 Żywiec 34-300, NIP: 5532287022, e-mail: efizmat@gmail.com, tel: 889-015-357, który jest administratorem tych danych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/679 z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych.

Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Rodzaj zbieranych danych i sposób ich wykorzystania

- Dane zbierane podczas transakcji zakupu

Do prawidłowej realizacji transakcji zakupu w sklepie internetowym e-Fizmat potrzebne mi będą Twoje dane personalne i adresowe; imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, i ew. nazwa firmy i jej NIP. Będą one wykorzystane w celu:

 • realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i realizacji składanych zamówień, w tym obsłużenia płatności (przez bank lub operatora płatności) i wysłania zamówionego towaru. Twoje dane mogą być wykorzystane również w celu rozpatrywania składanych przez Ciebie reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru). Podstawą prawną tego przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy.

 • w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze (np. wystawienia faktury i prowadzenia ksiąg rachunkowych), wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości. Podstawą prawną tego przetwarzania jest obowiązek prawny.

 • w celach analitycznych i statystycznych, wtedy podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora.

Podany opcjonalnie numer telefonu ułatwi mi kontakt w razie problemów technicznych. Podstawą prawną tego przetwarzania jest zgoda.

- Dane zbierane podczas kontaktu

Korzystając z formularza kontaktowego na stronie, kontaktując się ze mną telefonicznie, albo za pomocą poczty e-mail, przekazujesz mi swoje dane osobowe, które będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje pytanie. Podstawą prawną tego przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi.

- Dane zbierane podczas zapisywania się na Newsletter

Jeżeli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych za pośrednictwem e-mail (zapisałeś się do newslettera) to Twoje dane osobowe będą przetwarzane dla celu wysłania takich informacji. Podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora polegający na wysyłce informacji marketingowych w granicach udzielonej przez Ciebie zgody. Wysyłka newslettera jest realizowana z pomocą FreshMail Sp. z o.o., której powierzane są Twoje dane.

Wykorzystanie plików cookies podczas korzystania z serwisów

Serwisy firmy Fizmat, w tym sklep e-Fizmat korzystają z :

 • plików cookies firmy Facebook – ponieważ korzystają z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, by kierować do Ciebie reklamy. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie Pixela Facebooka w Twoim przypadku, czy nie.
 • plików cookies służących do monitorowania ruchu na stronie internetowej, w tym cookies Google Analytics (Google analizuje sposób korzystania z Serwisu przez Użytkownika, tworzy statystyki i raporty dotyczące funkcjonowania Serwisu). Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika.
 • plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, YouTube, ponieważ serwisy firmy Fizmat zapewniają możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego.
 • plików cookies firmy Google LLC dotyczących usługi YouTube wykorzystywanych przy odtwarzaniu nagrań, ponieważ serwisy firmy Fizmat zawierają osadzone na stronie nagrania wideo z serwisu YouTube.
 • plików cookies własnych w celu prawidłowego działania strony.

Wykaz powierzeń

Firma Fizmat powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

 1. Serveradmin Sp. z o.o. oraz nazwa.pl Sp. z o.o – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,

 2. FreshMail Sp. z o.o. – w celu korzystania z systemu mailingowego, w którym przetwarzane są Twoje dane, jeżeli zapisałeś się do newslettera,

 3. TPay– w celu korzystania z systemu płatności on-line, które wiążą się z przetwarzaniem Twoich danych wtedy, gdy wybrałeś formę płatności on-line.

Uprawnienia użytkownika

Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

prawo do informacji o przetwarzaniu danych, prawo uzyskania kopii danych, prawo do sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych, prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych, prawo wycofania zgody, prawo do skargi.

Szczegółowe informacje na ich temat można znaleźć w RODO. Wniosek w sprawie realizacji tych praw można złożyć drogą e-mailową lub korespondencyjną na adres Administratora.

Dane kontaktowe

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail efizmat@gmail.com lub adres korespondencyjny: Wiesław Zajiczek, ul. Komorowskich 19, 34-300 Żywiec.

Zmiany polityki prywatności

Zastrzegam sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności.